logoslogan

Podręczniki Gimnazjum

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY WE WŁODAWIE

            klasa I 

L. p.

Przedmiot

Nr dopuszczenia

Tytuł podręcznika i wydawnictwo

Autor

1.

Język polski

 16/1/2009

Język polski. Podręcznik 1. Wyd. OPERON

B. Klimczak

E. Tomińska

T Zawisza-Chlebowska

2.

Język rosyjski

2/1/2009

Wriemiena 1. Język rosyjski. Kurs dla początkujących; Wyd. WSiP

 

E. Chamrajewa, R. Broniarz, E. Iwanowa

3.

Historia

60/1/2009

Historia 1. Śladami przeszłości. Wyd. Nowa Era

pod red. St. Roszaka

4.

Wiedza o społeczeństwie

277/1/2010

 KOSS Podstawowy. Podręcznik i ćwiczenia 1. Wyd. Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

pod red. A. Pacewicz,               T. Merty

5.

Geografia

5/1/2009

Puls Ziemi nr 1; Wyd. Nowa Era

R. Malarz

6.

Biologia

58/1/2009

Puls życia nr 1; Wyd. Nowa Era

B. Sagin

A. Boczarowski

M. Sęktas

7.

Chemia

49/1/2009

Chemia Nowej Ery podręcznik dla gimnazjum. klasa I; Wyd. Nowa Era

J. Kulawik, T. Kulawik,             M. Litwin

8.

Fizyka       

2058/2006

93/2/2010

Spotkania z fizyką cz. 1, Wyd. Nowa Era

Spotkania z fizyką cz. 2, Wyd. Nowa Era

G. Francuz-Ornat

T. Kulawik

M. Nowotny-Różańska

9.

 Matematyka

39/1/2009

Matematyka 2001; Wyd. WSiP

A. Dubiecka,                          

A. Ziemieńczuk,

A. Bazylik

10.

Informatyka

91/2/2010

Informatyka. Wyd. OPERON

M. Kołodziej

11.

Religia

AZ – 31 – 01/1 – 11

„Jezus uczy i zbawia” Klasa I; Wyd. WAM

ks. Z. Marek

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY WE WŁODAWIE

klasa II 

L. p.

Przedmiot

Nr dopuszczenia

Tytuł podręcznika i wydawnictwo

Autor

1.

Język polski

 16/2/2009

Język polski. Podręcznik 2. Wyd. OPERON

B. Klimczak

E. Tomińska

T Zawisza-Chlebowska

2.

Język rosyjski

2/2/2009

Wriemiena 2. Język rosyjski. Kurs dla początkujących; Wyd. WSiP

E. Chamrajewa, R. Broniarz, E. Iwanowa

3.

Historia

60/2/2009

Historia 2. Śladami przeszłości. Wyd. Nowa Era

pod red. St. Roszaka

4.

Wiedza o społeczeństwie

169/2/2010

 KOSS. Podręcznik i ćwiczenia cz. 2 Wyd. Wyd. Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

pod red. A. Pacewicz,               T. Merty

5.

Geografia

5/2/2010

Planeta Nowa nr 2; Wyd. Nowa Era

B. Dobosik

A. Hiszer

M. Soja

6.

Biologia

58/2/2009

Puls życia 2; Wyd. Nowa Era

M. Jefimow

7.

Chemia

49/2/2009

Chemia Nowej Ery podręcznik dla gimnazjum. Klasa II; Wyd. Nowa Era

J. Kulawik, T. Kulawik,             M. Litwin

8.

Fizyka

93/2/2010

93/3/2010

Spotkania z fizyką cz. 2, Wyd. Nowa Era

Spotkania z fizyką cz. 3, Wyd. Nowa Era

G. Francuz-Ornat

T. Kulawik

M. Nowotny-Różańska

9.

 Matematyka

39/1/2009

Matematyka 2001; Wyd. WSiP

A. Dubiecka,                           A. Ziemieńczuk, A. Bazylik

10.

Informatyka

91/2/2010

Informatyka. Wyd. OPERON

M. Kołodziej

11.

Religia

AZ – 32 – 02/9 – 0

„Jezus uczy i zbawia” Klasa II; Wyd. WAM

ks. Z. Marek

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY WE WŁODAWIE

            klasa III

L. p.

Przedmiot

Nr dopuszczenia

Tytuł podręcznika i wydawnictwo

Autor

1.

Język polski

 16/3/2009

Język polski. Podręcznik 3; Wyd. OPERON

B. Klimczak

E. Tomińska

T Zawisza-Chlebowska

2.

Język rosyjski

2/3/2009

Wriemiena 3. Język rosyjski. Kurs dla początkujących; Wyd. WSiP

 

E. Chamrajewa, R. Broniarz, E. Iwanowa

3.

Historia

60/3/2009

Historia 3. Śladami przeszłości. Wyd. Nowa Era

pod red. St. Roszaka

4.

Geografia

5/3/2010

Planeta Nowa nr 3; Wyd. Nowa Era

R. Malarz

5.

Biologia

58/3/2010

Puls życia 3; Wyd. Nowa Era

B. Sagin

A. Boczarowski

M. Sęktas

6.

Chemia

49/3/2009

Chemia Nowej Ery podręcznik dla gimnazjum klasa III;                   Wyd. Nowa Era

J. Kulawik, T. Kulawik,             M. Litwin

7.

Fizyka

93/4/2010

Spotkania z fizyką cz. 4, Wyd. Nowa Era

G. Francuz-Ornat

T. Kulawik

M. Nowotny-Różańska

8.

 Matematyka

39/1/2009

Matematyka 2001; Wyd. WSiP

A. Dubiecka,                           A. Ziemieńczuk, A. Bazylik

9.

Edukacja dla bezpieczeństwa

177/1/2009

177/2/2009

Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla gimnazjum.               Wyd. OPERON

A. W. Nowak-Kowal

Z. Smutek

M. Goniweicz

10.

Religia

AX – 33 – 01/1 – 1

„Jezus uczy i zbawia” Klasa III; Wyd. WAM

ks. Z. Marek

copydivex strony internetowequickcart