logoslogan

Nauczyciele

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA

GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI

DO PRACY

I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁODAWIE
 

Psycholog
mgr Anna Suska

Pedagog szkolny

mgr Monika Hetman - wychowawca klasy III Gimnazjum

Religia

mgr ks. Kamil Wasilewski

Język polski / Edukacja dla bezpieczeństwa

 mgr Natalia Kossyk - wychowawca klasy II Gimnazjum i II ZSZ

Język rosyjski

mgr Anna Soroka

Historia / Wiedza o społeczeństwie / Język angielski

mgr Magdalena Zawadewicz - wychowawca klasy III ZSZ

Matematyka

mgr Marta Lewicka - wychowawca klasy I Gimnazjum

mgr Stanisława Bida

Fizyka

mgr Agnieszka Stefaniuk

Geografia

mgr Małgorzata Kostka

Chemia / Biologia

mgr Ewa Zając

Informatyka

mgr Stanisław Leszuk

Wychowanie fizyczne

mgr Jarosław Soroka

mgr Roman Stanilewicz

mgr Dorota Flis  

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Beata Repa - wychowawca klasy I ZSZ

Nauczyciele teoretycznej nauki zawodu

mgr Krzysztof Matczuk - murarz

mgr Mariusz Dyduch - mechani  pojazdów samochodowych

mgr Eugeniusz Oreńczuk - piekarz, kucharz, cukiernik

mgr Beata Repa - sprzedawca

mgr Katarzyna Brzozowiec - fryzjer

copydivex strony internetowequickcart