logoslogan

Kierunki kształcenia ZSZ

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA


Czas nauki 3 lata.


Absolwent uzyskuje tytuł pracownika wykwalifikowanego.

 

Zdobycie tytułu CZELADNIKA w wybranym zawodzie, jest w przyszłości podstawą uzyskania  tytułu MISTRZOWSKIEGO.

 

Kształcimy w zawodach:

 

-  sprzedawca
-  lakiernik
-  blacharz
-  kucharz

-  fryzjer
-  murarz
-  cukiernik
-  piekarz
-  mechanik pojazdów samochodowych.

 

 

Po ukończonej nauce  absolwent  otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły zawodowej i może podjąć pracę albo kontynuować naukę w uzupełniającym liceum lub technikum.

copydivex strony internetowequickcart