logoslogan

Kierunki kształcenia GIM

GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY


Przyuczenie do zawodu w zawodach:

 

-  mechanik pojazdów samochodowych
-  blacharz samochodowy
-  lakiernik
-  elektromechanik pojazdów samochodowych
-  elektromechanik
-  elektromonter
-  malarz - tapeciarz
-  murarz
-  stolarz
-  monter instalacji i urządzeń sanitarnych
-  ślusarz
-  fryzjer
-  kucharz małej gastronomii
-  cukiernik
-  piekarz
-  sprzedawca oraz wiele innych

 

Po ukończonej nauce  absolwent  otrzymuje świadectwo ukończenia gimnazjum, które jest przepustką do dalszej nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

copydivex strony internetowequickcart