logoslogan

Dokumenty do pobrania

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do szkoły :


-  podanie
-  zgoda rodziców
-  1 fotografia
-  kwestionariusz osobowy
-  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie

 

W razie problemów ze znalezieniem praktyk prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.


PODANIE, ZGODA RODZICÓW ORAZ KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DO POBRANIA PONIŻEJ

 

copydivex strony internetowequickcart