logoslogan

DOSKONAŁY WNIOSEK WŁODAWSKIEJ SZKOŁY

Dofinansowanie wynosi prawie 500 tys. zł., przy wkładzie własnym nieco ponad 60 tys. Projekt „Skuteczna edukacja zawodowa kluczem do sukcesu” ma być realizowany od 1 września br. do końca sierpnia 2012 r. i objętych nim zostanie 60 uczniów. Jego celem głównym jest wdrożenie programu rozwojowego ZSZ we Włodawie ukierunkowanego na zmniejszane dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz ponoszenie jego jakości – wyjaśnia Agnieszka Stefaniuk, dyrektor ZSZ. Projekt zakłada m.in. dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne. - Stawiamy także na bardzo ważny aspekt nauczania, jakim jest przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy..
Projekt, zakłada też utworzenie w szkole nowego kierunku – fryzjerstwa. Nabór już trwa, zachęcamy wszystkich chętnych , nie tylko panie. A warto podkreślić, że takiego kierunku nie ma w żadnej szkole w całym powiecie włodawskim - mówi A. Stefaniuk. – Zapewniamy nie tylko profesjonalną kadrę i opiekę, ale i doskonały nowoczesny sprzęt gabinetu fryzjerskiego. Ponadto w ramach tego projektu mieszkańcy Włodawy będą mieli  możliwość nieodpłatnego korzystania z umiejętności adeptów fryzjerstwa, oczywiście pod czujnym okiem profesjonalistów.
Projekt przewiduje też wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i socjoterapeutyczne, wdrożenie programu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz utworzenie biura poradnictwa edukacyjno-zawodowego.

Źródło: Nowy Tydzień powiat włodawski nr 18(241) 4-9 maja 2010 r.

copydivex strony internetowequickcart