logoslogan

NOWY ZAWÓD - FRYZJER !!!

OD WRZEŚNIA 2010 NOWY KIERUNEK KSZTAŁCENIA

W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ WE WŁODAWIE


    Wszystkich, którzy są zainteresowani zdobyciem atrakcyjnego zawodu  FRYZJERA zapraszamy do podjęcia nauki w tym zawodzie w 3 - letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej dla młodzieży na podbudowie gimnazjum.


Droga młodzieży!   


    Zapotrzebowanie na wykształconych specjalistów w dziedzinie fryzjerstwa wciąż rośnie. Podejmując naukę w naszej szkole, staniecie się niezwykle konkurencyjni na dzisiejszym, coraz trudniejszym rynku pracy. Przynależność do Unii Europejskiej, a co za tym idzie, ciągłe poszerzanie rynku pracy otwiera wspaniałe możliwośći przed osobami uczącymi się zawodu fryzjerki i fryzjera.   

 

    Kadra w naszej szkole dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższy poziom nauki,  tak  by  nasi absolwenci poza dobrym wykształceniem  uzyskali  przeświadczenie, że z takim zawodem na pewno znajdą ciekawą i satysfakcjonującą pracę. 

 

    Po ukończeniu szkoły absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • wyposażenia i wystroju zakładu fryzjerskiego,
  • kierowania zespołem pracowniczym,
  • stosowania właściwych metody oceny jakości środków kosmetycznych,
  • obsługiwania i konserwowania urządzeń i przyrządów fryzjerskich,
  • dobierania fryzur w oparciu o zasady antropometrii,
  • stosowania w pracy najnowszych osiągnięć fryzjerstwa.

Absolwenci z tak bogatym zapleczem na pewno znajdą zatrudnienie w salonach fryzjerskich lub będą prowadzić własną działalność.

 

 

copydivex strony internetowequickcart