logoslogan

Rekrutacja

 

CHCESZ  ZDOBYĆ

 - WYKSZTAŁCENIE I ZAWÓD -

ZOSTAŃ UCZNIEM

 GIMNAZJUM  Z ODDZIAŁAMI  PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY WE WŁODAWIE
 

 
ZASADNICZEJ SZKOŁY  ZAWODOWEJ WE WŁODAWIE


   

   Stojąc przed koniecznością dokonania wyboru dalszej drogi kształcenia
młody człowiek ma problem z podjęciem właściwej decyzji. Im więcej propozycji, tym wybór staje się trudniejszy.
    Chcemy Wam pomóc. Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy i  Zasadnicza Szkoła Zawodowa we Włodawie, to szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Szkoły które przede wszystkim pomagają zdobyć zawód, aby w przyszłości zaistnieć na rynku pracy. Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy
i Zasadnicza Szkoła
Zawodowa we Włodawie, to szkoły otwarte,w których panuje życzliwa i przyjazna atmosfera.
    W ZSZ zapewniamy naukę w  trzyletnim cyklu kształcenia. Podczas nauki uczniowie zdobywają szereg umiejętności oraz niezbędną wiedzę i kwalifikacje zawodowe. Uczestniczą także w konkursach, olimpiadach  i zawodach sportowych.
    Zajęcia praktyczne uczniowie realizują na podstawie umów o pracę, a więc otrzymują za nie wynagrodzenie.
Istnieje możliwość bezpłatnego zakwaterowania w internacie oraz refundacji kosztów związanych z praktykami zawodowymi.

copydivex strony internetowequickcart